Aquest avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web http://www.perfumeslarome.com , del qual és titular LABORATORI LAROME SL (d'ara endavant, LABORATORI LAROME).

 

La navegació pel lloc web de LABORATORI LAROME us atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de LABORATORI LAROME, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

 

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

 

L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de LABORATORI LAROME o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació.

 

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i LABORATORI LAROME pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels productes oferts al lloc web http://www.perfumeslarome.com , del qual és titular LABORATORI LAROME SL

 

L'adquisició de qualsevol dels productes comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'hi indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

 

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels productes oferts.

 

1.IDENTIFICACIÓ

LABORATORI LAROME, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 

 • La seva denominació social és: LABORATORI LAROME SL
 • El seu nom comercial és: LABORATORI LAROME.
 • El seu CIF és: B24514150.
 • El seu domicili social és a: CR. LES LOMAS, 17 - 24227 VALDELAFONT - LLEÓ (ESPANYA).

 

Per a l'exercici de la seva activitat, LABORATORI LAROME es troba subjecta a les següents normes o codis de conducta, els quals poden ser accedits des de la corresponent adreça electrònica:

 

 • Normes o codis de conducta
 • Localització electrònica
 • Correu electrònic - [email protected]

 

2.COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 

 • Tfno: 987 849 750
 • E-mail: [email protected]
 • Adreça postal: CR. LES LOMAS, 17 - CR. LES LOMAS, 17

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LABORATORI LAROME es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

3.CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són lliures i gratuïts. No obstant això, LABORATORI LAROME pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a l'emplenament previ del corresponent formulari.

 

L'usuari garanteix l'autenticitat i l'actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LABORATORI LAROME i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

 

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LABORATORI LAROME ia no emprar-los per, entre d'altres:

 

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LABORATORI LAROME o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LABORATORI LAROME presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de LABORATORI LAROME o de tercers i, si escau, extreure'n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LABORATORI LAROME o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LABORATORI LAROME, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap de els drets d'explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

 

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de LABORATORI LAROME, sense que es pugui entendre que l'ús o accés a aquest atribueixi a l'usuari cap dret sobre aquests.

 

La distribució, la modificació, la cessió o la comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

 

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre LABORATORI LAROME i el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i l'aprovació per part de LABORATORI LAROME dels seus continguts o serveis.

 

LABORATORI LAROME no es responsabilitza de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

 

 

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se'n garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

 

LABORATORI LAROME exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

La impossibilitat d'accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'hi ofereixen.

 

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera exemplificativa, LABORATORI LAROME no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

Així mateix, LABORATORI LAROME declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LABORATORI LAROME no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. LABORATORI LAROME no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a LABORATORI LAROME identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

4.LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.

 

5.CONSENTIMENT EXPLICIT

Les dades personals que ens proporcioni seran utilitzades per LABORATORIS LAROME SL, LABORATORIS AFFAR SL i DISLEFAR SL per a les següents finalitats:

 • Registre per accés a la nostra web, gestionar la relació contractual de la venda dels nostres productes.
 • Registre al lloc web per a l'accés als productes i serveis oferts per LABORATORIS LAROME, i com a requisit previ a la subscripció i execució de contractes de venda.
 • Exigències de la gestió administrativa i comptable, com l'emissió i l'enviament de factures, i el compliment de les lleis aplicables en matèria fiscal i mercantil que li són aplicables. Per a aquesta finalitat, les seves dades seran conservades durant el període establert per llei.
 • Permetre amb el vostre consentiment explícit la realització per LABORATORIS LAROME, d'accions de màrqueting dels productes i serveis d'informació comercial i promocions, esdeveniments, informació comercial, i activitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicats i material publicitari a través d'aplicacions de missatgeria digital .

 

6.PRODUCTES

LABORATORI LAROME es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, LABORATORI LAROME podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, LABORATORI LAROME es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts.

 

Tot això sense perjudici que l'adquisició d'algun dels productes només es podrà fer mitjançant la subscripció o registre de l'USUARI, atorgant per part de LABORATORI LAROME a l'interessat un nom d'Usuari i una contrasenya, els quals us identificaran i habilitaran personalment per poder tenir-ne accés als productes.

 

Un cop dins de http://www.perfumeslarome.com , i per accedir a la contractació dels diferents productes, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a http://www.perfumeslarome.com .

*El registre és necessari per poder realitzar les compres dels productes.

 

7.DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

LABORATORI LAROME pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de http://www.perfumeslarome.com . No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si aquest s'hagués esgotat, s'informarà al client el més aviat possible.

 

Si no es troba disponible el producte, i havent estat informat d'això el consumidor, LABORATORI LAROME podrà subministrar un producte de característiques similars sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

 

En cas d'indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat s'efectua pel mateix mitjà de pagament realitzat pel client.

 

Si LABORATORI LAROME s'endarrerís injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

 

8.PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a http://www.perfumeslarome.com , cal que el client sigui més gran.

 

A més, caldrà que el client es registri a http://www.perfumeslarome.com a través d'un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a LABORATORI LAROME la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privadesa de LABORATORI LAROME.

 

Les dades recollides s'emmagatzemen de manera automatitzada. Respectar totes les mesures de seguretat exigides per la llei.

 

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en fer la comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per LABORATORI LAROME per correu electrònic. Juntament amb la comanda, rebrà la corresponent factura. Aquesta factura serà inclosa al paquet.

 

9. DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

Indefinida.

 

10. LLIURAMENT

La comanda serà lliurada al domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat escollida.

 

L'àmbit de lliurament recull les zones següents: Espanya, Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Gal·les, Anglaterra, Luxemburg, Mònaco, Holanda, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania

 

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

Els productes són enviats per missatgeria Correus Express, MRW, UPS, Dachser Spain, GLS, Transports Urgents San Andres i Mail Spain.

El termini màxim de lliurament és de 7 dies feiners.

 

11. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a http://www.perfumeslarome.com vindran expressats a Euros tret que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d'impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

 

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen a el catàleg de http://www.perfumeslarome.com .

 

Els productes tenen l' IVA inclòs . El tipus dIVA és del 21%.

 

DESPESES D'ENVIAMENT

Per a comandes inferiors a 19,50 € IVA inclòs, es cobraran 4,15 € més IVA (21%) en enviaments a Península Ibèrica. Per a enviaments fora de la Península (Itàlia, França, Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Gal·les, Anglaterra, Luxemburg, Mònaco, Holanda, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia I Romania), es cobraran 10 € més IVA (21%) en comandes inferiors a 41,90 € IVA inclòs.

 

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l'acceptació.

12.FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

 

 • Per targeta de crèdit o dèbit. Podeu realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l'import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com a bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu Reglament de Desenvolupament amb total confidencialitat.
 • Contrareemborsament. El client efectuarà el pagament en efectiu en el moment del lliurament de la mercaderia al lloc designat per aquest en realitzar la comanda.
 • PayPal. A través de PayPal s'autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retiraran cap diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

 

13.POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals.

 

El client disposarà d'un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar LABORATORI LAROME sobre el desig de desistir del contracte.

 

El desistiment implica que, LABORATORI LAROME procedirà a la devolució de l'import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client per abonar-lo.

 

LABORATORI LAROME comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció del desistiment esmentat.

 

Per procedir a la devolució d'un producte és imprescindible que aquest estigui en perfecte estat i amb el corresponent  embolcall original,  amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.  El producte ha de ser precintat.

 

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució.

 

El client suportarà els costos de retorn dels béns.

 

OBSERVACIONS

 

El cost de l'enviament de devolució és de 4.50€ +IVA per a Espanya i 25€ IVA inclòs per a (Itàlia, França, Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Gal·les, Anglaterra, Luxemburg, Mònaco, Holanda, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia i Romania).

 

14.RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte, segons allò establert al Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

Si el producte arriba defectuós el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, i totes dues seran gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la que estiguessin destinades.

 

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 

15.ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de LABORATORI LAROME el client haurà d'adreçar-se al departament d'atenció al client bé al número de telèfon 987 849 750, bé a través de l'adreça de correu electrònic [email protected] .

 

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/